Dědice
Obec / Město
Název: Dědice
Kód: 590525
Územní plán Dědice  
Projektant Zhotovitel Stav Datum vydání Datum účinnosti
Ing. arch. Ladislav Brožek Ing. arch. Ladislav Brožek , Atelier "Nad Viaduktem" platnost schválena 28.6.2011 13.7.2011
Obsah dokumentace